Հանրային պաշտպաններ

Կարմեն Սահակյան

Սյունիք Ընդհանուր

Կիմա Հակոբյան

Լոռի Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Հայկ Հարությունյան

Արմավիր Քրեաիրավական

Հայկ Սարգսյան

Երևան Քրեաիրավական

Հարություն Մելքոնյան

Երևան Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Հովհաննես Եգորյան

Երևան Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Հովհաննես Վարդանյան

Երևան Քրեաիրավական

Հրաչյա Թորոսյան

Արմավիր Քրեաիրավական

Մազման Պողոսյան

Երևան Քրեաիրավական

Մաի Հակոբյան

Երևան Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Մանուկ Մելքոնյան

Երևան Քրեաիրավական