Հանրային պաշտպաններ

Ալեքսան Թումասյան

Արարատ Քրեաիրավական

Ակսել Մանուկյան

Երևան Քրեաիրավական

Անդրանիկ Հակոբյան

Արագածոտն Քրեաիրավական

Անդրանիկ Մնացականյան

Արարատ Քրեաիրավական

Անժելիկա Հակոբյան

Կոտայք Քրեաիրավական

Անի Բարսեղյան

Երևան Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Անի Գրիգորյան

Արարատ Քրեաիրավական

Անի Հալուլյան

Արմավիր Քրեաիրավական

Անի Շաղոյան

Արարատ Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Անյուտա Մկրտչյան

Երևան Քրեաիրավական

Աննա Խաչատրյան

Արագածոտն Ընդհանուր

Աննա Կարապետյան

Երևան Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական