Գրասենյակի մասին

Ամբողջական տեղեկություն

Գրասենյակի մասին

Հանրային պաշտպանի գրասենյակը ՀՀ փաստաբանների պալատի կազմում գործող կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում անձանց տրամադրում է անվճար իրավաբանական օգնություն՝ իրականացնում է հանրային պաշտպանություն: Իրավաբանական օգնությունը տրամադրվում է գրասենյակում աշխատող փաստաբանների՝ հանրային պաշտպանների միջոցով:

Անվճար իրավաբանական օգնությունը ներառում է`

     1) խորհրդատվությունը` հայցադիմումների, դիմումների, բողոքների և այլ իրավաբանական բնույթի դատավարական փաստաթղթերի կազմում, ներառյալ` իրավաբանական տեղեկատվության տրամադրում.

     2) ներկայացուցչությունը կամ պաշտպանությունը` քրեական, քաղաքացիական, վարչական և սահմանադրական գործերով:

Փաստաբանները որպես հանրային պաշտպան աշխատանքի են ընդունվում մրցույթային ընթացակարգի արդյունքներով և վարձատրվում են ՀՀ փաստաբանների պալատին ՀՀ պետական բյուջեից հատուկ այդ նպատակով տրամադրվող միջոցներով: Գրասենյակը ղեկավարում է հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը, որն ըստ օրենքի ունի երկու տեղակալ: Գրասենյակի բնականոն աշխատանքը կազմակերպվում է օժանդակ անձնակազմի միջոցով (ընդունարանի պատասխանատու, օգնական, վարորդ, հաշվապահ և այլն):

Թեև հանրային պաշտպանի գրասենյակը ծառայություն է մատուցում պետական միջոցներով (պատվերով), այդուհանդերձ անկախ է և չի ենթարկվում որևէ պետական գերատեսչության: Իրավաբանական օգնություն ցուցաբերելիս Հանրային պաշտպանները ենթարկվում են բացառապես փաստաբանի վարքագծին առաջադրվող համընդհանուր պահանջներին և գրասենյակի ներքին կարգապահական կանոններին: Հանրային պաշտպանների աշխատանքի նկատմամբ հսկողություն են իրականացնում գրասենյակի ղեկավարը (տեղակալը), իսկ հանրային պաշտպանի գրասենյակի գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն է իրականացնում ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահը (տեղակալը):

Ինչպես է կատարվում պրոցեսը

Գրասենյակ դիմելուց հետո

Խորհրդատվություն

Դիմելուց հետո Ձեր գործը կուղորդվի համապատասխան հանրային պաշտպանին, ով կանցկացնի խորհրդատվություն

Ռազմավարության մշակում

Խորհրդատվությունից հետո հանրային պաշտպանը հաճախորդի հետ սկսում է մշակել ռազմավարություն

Դատական գործ

Ռազմավարությունը օգնում է ճիշտ հանդես գալ դատարանում, դատական գործի ընթացքում

Հանրային պաշտպանի գրասենյակի

ՀՊԳ ղեկավարի տեղակալներ

Գևորգ Մկրտչյան

ՀՊԳ ղեկավար

Մարինե Թովմասյան

ՀՊԳ ղեկավարի տեղակալ (քրեաիրավական ուղղվածության)

Մարիամ Պետրոսյան

ՀՊԳ ղեկավարի տեղակալ (քաղաքացիաիրավական ուղղվածության)