ՀՊ գրասենյակի ղեկավարի տեղակալներ

  • Գլխաւոր
  • /
  • ՀՊ գրասենյակի ղեկավարի տեղակալներ
attorneys-img

Մարինե Թովմասյան

ՀՊԳ ղեկավարի տեղակալ (քրէաիրաւական ուղղուածութեան)
  • Արտոնագիր՝ 530
  • Տրվել է՝ 2006-10-20
  • 010 600 714

attorneys-img
  • Արտոնագիր՝ 3012
  • Տրվել է՝ 2021-07-06
  • 010 600 714