ՀՊ գրասենյակի ղեկավարի տեղակալներ

 • Գլխաւոր
 • /
 • ՀՊ գրասենյակի ղեկավարի տեղակալներ
attorneys-img

ԼՈՒՍԻՆԷ ՍԱՐԳՍԵԱՆ

ՀՊԳ ղեկավարի առաջին տեղակալ (քաղաքացիաիրաւական ուղղուածութեան)
 • Արտոնագիր՝ 1246
 • Տրվել է՝ 2011-10-11
 • [email protected]
 • (+374 10) 604 605
 • Լուսինե Աշոտի Սարգսյանը  15.10.2011թ.-ից հանդիսանում է ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ:


  2005-2009թթ. Ռուս-Հայկական սլավոնական համալսարան՝ իրավագիտության բակալավրի աստիճան


  2009-2011 թթ.   ՀՀ ԳԱԱ՝ իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան


  2009-2011 թթ.  «Ռուբիկոն» փաստաբանական գրասենյակի իրավախորհրդատու


  2011-2016 թթ. «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան


  2016-2019 թթ. ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակի մոնիթորինգի պատասխանատու


  2019-2020 թթ. ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ


  2020 թ.-ից մինչ օրս  ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի առաջին տեղակալ

  2020 թ.-ից հանդիսանում է Երևանի Հյուսիսային համալսարանի իրավագիտության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս

attorneys-img

ԱՐՄԻՆԷ ՖԱՆԵԱՆ

ՀՊԳ ղեկավարի տեղակալ (քրէաիրաւական ուղղուածութեան)
 • Արտոնագիր՝ 1262
 • Տրվել է՝ 2011-10-11
 • [email protected]
 • 010604605
 • Արմինե Կառլոսի Ֆանյանը 15.10.2011թ.-ից հանդիսանում է ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ:


  2015թ.-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակի՝ քրեաիրավական մասնագիտացմամբ  փաստաբան


  2020թ.-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ


  2006-2007թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում հանդիսացել է ավագ լաբորանտ


  2007թ.-ից մինչ օրս հանդիսանում է Երևանի Հյուսիսային համալսարանի իրավագիտության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս


  ներկայում Հայ Ռուսական համալսարանի հայցորդ


  ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան “Rule of Law in the U.S.’’ OPEN WORLD ծրագրի 2017 թ.-ի շրջանավարտ


  Մեկ տասնյակից ավելի գիտական հոդվածների հեղինակ


  2017թ.-ից հանդիսանում է ՀՀ փաստաբանների պալատի <<Փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության>> հանձնաժողովի անդամ


  2018թ.-ից ՀՀ փաստաբանների պալատում վարում է փաստաբանների վերապատրաստման դասընթացներ