Հանրային պաշտպաններ

Ալեքսան Թումասյան

Արարատ Քրեաիրավական

Անդրանիկ Հակոբյան

Արագածոտն Քրեաիրավական

Անդրանիկ Մնացականյան

Արարատ Քրեաիրավական

Անժելիկա Հակոբյան

Կոտայք Քրեաիրավական

Անի Բարսեղյան

Երևան Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Անի Գրիգորյան

Արարատ Քրեաիրավական

Անյուտա Մկրտչյան

Երևան Քրեաիրավական

Աննա Խաչատրյան

Արագածոտն Ընդհանուր

Աննա Ջուվանովա

Երևան Քրեաիրավական

Աննա Տոնոյան

Երևան Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Անուշ Մխիթարյան

Կոտայք Քրեաիրավական

Աստղիկ Ղազարյան

Կոտայք Ընդհանուր