ՀՊ գրասենյակի ղեկավարի տեղակալներ

 • Գլխավոր
 • /
 • ՀՊ գրասենյակի ղեկավարի տեղակալներ
attorneys-img

Մարինե Թովմասյան

ՀՊԳ ղեկավարի տեղակալ (քրեաիրավական ուղղվածության)
 • Արտոնագիր՝ 530
 • Տրվել է՝ 2006-10-20
 • Մասնագիտացում
  › Քաղաքացիական
  › Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Ընտանիքի եվ երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Ժառանգություն
  › Ընտանեկան հարաբերություններ
  › Սեփականություն
  › Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները
  › Հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Հասարակական կարգի եվ բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
  › Վարչական
  › Բոլոր տեսակի քրեական գործեր
attorneys-img

Մարիամ Պետրոսյան

ՀՊԳ ղեկավարի տեղակալ (քաղաքացիաիրավական ուղղվածության)