Հանրային պաշտպաններ

Ալեքսան Թումասյան

Արարատ Քրեաիրավական

Անդրանիկ Հակոբյան

Արագածոտն Քրեաիրավական

Անդրանիկ Մնացականյան

Արարատ Քրեաիրավական

Անի Գրիգորյան

Արարատ Քրեաիրավական

Անյուտա Մկրտչյան

Երևան Քրեաիրավական

Աննա Ջուվանովա

Երևան Քրեաիրավական

Անուշ Մխիթարյան

Կոտայք Քրեաիրավական

Աշոտ Խլոյան

Երևան Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Աստղիկ Ղազարյան

Կոտայք Ընդհանուր

Աստղիկ Սայադյան

Երևան Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Արթուր Խաչիկյան

Գեղարքունիք Քրեաիրավական

Արթուր Մելիքբեկյան

Տավուշ Քրեաիրավական