ՀՊԳ ղեկավար

ՀՊԳ ղեկավար

Մելանյա Առուստամյան

Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը նշանակվում է փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից` փաստաբանների պալատի նախագահի ներկայացմամբ՝ առնվազն տասը տարվա փաստաբանական ստաժ ունեցող անդամների կազմից, չորս տարի ժամկետով:

Գրասենյակը ղեկավարում է ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան Մելանյա Առուստամյանը (արտոնագիր՝ թիվ 7):

Մելանյա Առուստամյանը ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավար է ընտրվել է 2015 թվականին և վերընտրվել՝  2019 թվականին: Մելանյա Առուստամյանը փաստաբան է հանդիսանում 1996 թվականից:

Մելանյա Առուստամյանը 2000-2001 թվականներին հանդիսացել է Հայ փաստաբանենրի միության կոլեգիայի անդամ, 2001-2005թթ՝ Փաստաբանների միջազգային միության կոլեգիայի անդամ: ՀՀ փաստաբանների պալատի հիմնադրումից  (2005թ)  մինչև օրս հանդիսանում է ՀՀ  փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ (6 անգամ անընդմեջ ընտրվել է խորհրդի անդամ): 

2013-2015 թվականներին հանդիսացել է ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ: 

Երկարամյա փաստաբանական գործունեության  և  ՀՀ փաստաբանական ինստիտուտի կայացման գործում ներդրած մեծ ավանդի համար 2014 թվականի դեկտեմբերի 27-ին  Մելանյա Առուստամյանին  շնորհվել է  ՀՀ փաստաբանների պալատի պատվավոր  անդամի կոչում:

2014թ․ պարգևատրվել է  ՀՀ վարչապետի հուշամեդալով՝  երկարատև և անբասիր աշխատանքի, ինչպես նաև աշխատանքային գործունեության ընթացքում ունեցած նշանակալի ավանդի համար:

2015թ. պարգևատրվել է Փարիզի փաստաբանների պալատի մեդալով:

2006-2011 թվականներին հանդիսացել է նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգումն իրականացնող հանձնաժողովի անդամ:

Դասավանդում է Գլաձոր համալսարանում:Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարն ի պաշտոնե`

1) ներկայացնում է հանրային պաշտպանի գրասենյակը.

2) կազմակերպում է օրենքով նախատեսված դեպքերում յուրաքանչյուրի համար հավասարապես մատչելի և արդյունավետ իրավաբանական օգնության իրականացումը.

3) կատարում է աշխատանքի բաժանում հանրային պաշտպանների միջև.

4) ընդունում է որոշումներ հանրային պաշտպանի գրասենյակի բնականոն գործունեությունն ապահովելու ուղղությամբ.

5) որոշում է կայացնում հանրային պաշտպանություն իրականացնելու մասին որոշումը կամ դիմումը բավարարելու և գործը հանրային պաշտպանին հանձնելու մասին կամ հանրային պաշտպանություն իրականացնելու դիմումը մերժելու մասին.

6) հսկողություն է իրականացնում հանրային պաշտպանների կողմից իրավաբանական օգնություն իրականացնելու որակի և ժամկետների նկատմամբ.

7) միջնորդություն է ներկայացնում հանրային պաշտպանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու համար.

8) կարող է դիմել պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կամ տնտեսավարող սուբյեկտներին` անվճարունակ անձանց անվճարունակության փաստը ստուգելու, ինչպես նաև անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց տալու համար անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու նպատակով: