Հանրային պաշտպաններ

Ալեքսան Թումասյան

Արարատ Քրեաիրավական

Անդրանիկ Հակոբյան

Արագածոտն Քրեաիրավական

Անդրանիկ Մնացականյան

Արարատ Քրեաիրավական

Անժելիկա Հակոբյան

Կոտայք Քրեաիրավական

Անի Բարսեղյան

Երևան Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Անի Գրիգորյան

Արարատ Քրեաիրավական

Անի Հալուլյան

Արմավիր Քրեաիրավական

Անյուտա Մկրտչյան

Երևան Քրեաիրավական

Աննա Խաչատրյան

Արագածոտն Ընդհանուր

Աննա Կարապետյան

Երևան Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Աննա Ջուվանովա

Երևան Քրեաիրավական

Անուշ Մխիթարյան

Կոտայք Քրեաիրավական