Հանրային պաշտպաններ

Աստղիկ Ղազարյան

Կոտայք Ընդհանուր

Աստղիկ Սայադյան

Երևան Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական

Արամ Մաթևոսյան

Լոռի Քրեաիրավական

Արգիշտի Գրիգորյան

Գեղարքունիք Քրեաիրավական

Արթուր Խաչիկյան

Գեղարքունիք Քրեաիրավական

Արթուր Մելիքբեկյան

Տավուշ Քրեաիրավական

Արմեն Հայրապետյան

Երևան Քրեաիրավական

Արմեն Ներսիսյան

Արագածոտն Ընդհանուր

Արմեն Պողոսյան

Արարատ Քրեաիրավական

Արմեն Պողոսյան

Կոտայք Ընդհանուր

Արմեն Սարգսյան

Գեղարքունիք Քրեաիրավական

Արմեն Վարդանյան

Գեղարքունիք Քաղաքացիաիրավական / վարչաիրավական