Գրասենյակի մասին

Ամբողջական տեղեկություն

Գրասենյակի մասին

Հանրային պաշտպանի գրասենյակը ՀՀ փաստաբանների պալատի կազմում գործող կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում անձանց տրամադրում է անվճար իրավաբանական օգնություն՝ իրականացնում է հանրային պաշտպանություն: Իրավաբանական օգնությունը տրամադրվում է գրասենյակում աշխատող փաստաբանների՝ հանրային պաշտպանների միջոցով:

Անվճար իրավաբանական օգնությունը ներառում է`

     1) խորհրդատվությունը` հայցադիմումների, դիմումների, բողոքների և այլ իրավաբանական բնույթի դատավարական փաստաթղթերի կազմում, ներառյալ` իրավաբանական տեղեկատվության տրամադրում.

     2) ներկայացուցչությունը կամ պաշտպանությունը` քրեական, քաղաքացիական, վարչական և սահմանադրական գործերով:

Փաստաբանները որպես հանրային պաշտպան աշխատանքի են ընդունվում մրցույթային ընթացակարգի արդյունքներով և վարձատրվում են ՀՀ փաստաբանների պալատին ՀՀ պետական բյուջեից հատուկ այդ նպատակով տրամադրվող միջոցներով: Գրասենյակը ղեկավարում է հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը, որն ըստ օրենքի ունի երկու տեղակալ: Գրասենյակի բնականոն աշխատանքը կազմակերպվում է օժանդակ անձնակազմի միջոցով (ընդունարանի պատասխանատու, օգնական, վարորդ, հաշվապահ և այլն):

Թեև հանրային պաշտպանի գրասենյակը ծառայություն է մատուցում պետական միջոցներով (պատվերով), այդուհանդերձ անկախ է և չի ենթարկվում որևէ պետական գերատեսչության: Իրավաբանական օգնություն ցուցաբերելիս Հանրային պաշտպանները ենթարկվում են բացառապես փաստաբանի վարքագծին առաջադրվող համընդհանուր պահանջներին և գրասենյակի ներքին կարգապահական կանոններին: Հանրային պաշտպանների աշխատանքի նկատմամբ հսկողություն են իրականացնում գրասենյակի ղեկավարը (տեղակալը), իսկ հանրային պաշտպանի գրասենյակի գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն է իրականացնում ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահը (տեղակալը):

Ինչպես է կատարվում պրոցեսը

Գրասենյակ դիմելուց հետո

Խորհրդատվություն

Դիմելուց հետո Ձեր գործը կուղորդվի համապատասխան հանրային պաշտպանին, ով կանցկացնի խորհրդատվություն

Ռազմավարության մշակում

Խորհրդատվությունից հետո հանրային պաշտպանը հաճախորդի հետ սկսում է մշակել ռազմավարություն

Դատական գործ

Ռազմավարությունը օգնում է ճիշտ հանդես գալ դատարանում, դատական գործի ընթացքում

Հանրային պաշտպանի գրասենյակի

ՀՊԳ ղեկավարի տեղակալներ

Լուսինե Սարգսյան

ՀՊԳ ղեկավարի տեղակալ (քաղաքացիաիրավական ուղղվածության)

Արմինե Ֆանյան

ՀՊԳ ղեկավարի տեղակալ (քրեաիրավական ուղղվածության)